Miniatuur

Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.In Miniatuur nummer 3 van 2019 staat een interview met Egbert Modderman, de schilder van Sint Martinus en de bedelaar (of andersom) en van inmiddels drie van de zeven werken van barmhartigheid. 

Op 4 september werden vier kroonluchters aan de Stichting Martinikerk Groningen overgedragen, drie in het schip en één in het koor (zie foto op het omslag). Deze kroonluchters zijn een geschenk van de Stichting Erven A. de Jager ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaaan in 2016. Als dank voor deze schenking is een nieuw gebrandschilderd raam gemaakt waarop een kroonluchter is afgebeeld en de naam van de schenkster en het jaartal 2016. Dit raam is aangebracht aan de noordzijde van het schip boven één van de gestoelten. 
Uiteraard wordt er ook aandacht geschonken aan de tekst boven het zuiderportaal van het Boter- en Broodhuisje die vroeger in uitgebreidere vorm op het Boter- en Broodhuisje stond. Deze tekst was een geschenk van familie, vrienden en de Vrienden van de Martinikerk ter ere van de promotie van George Hooijer op het proefschrift "....geen beter renten". 

Omslag Miniatuur 2019 3

In Miniatuur 2019 nr. 2 staat het verslag van de lezing van Jacolien Wubs die zij op 23 maart na de algemene vergadering hield over de tekstborden en tekstschilderingen in het kerkinterieur na de Reformatie. Op het omslag staat een foto uit 1912 van een slecht leesbare tekstschildering in de Martinikerk die inmiddels volledig verdwenen is. Boven de bruidsdeur aan de zuidzijde van de kooromgang staat een gerestaureerde tekst uit Jesaja 62:5.

Een tweede artikel gaat over de Nieuwe Kerk als kerkgebouw van de stad door drs. P.J.E. Bootsma. De kerk is gesticht door het stadsbestuur en dat is binnen en buiten de kerk goed te zien. Het was meer een kerk van de stadse en Ommelander heren dan een Huis des Heren. Aan de buitenkant staat boven de noordoostelijke ingang als enige Bijbeltekst Jesaja 11:3 waarover gepreekt is bij de ingebruikname in 1664.


Voor de inhoud zie Miniatuur_2019-

Voor de inhoud van eerdere nummers van Miniatuur zie Miniatuur_2019-1 Miniatuur_2018-1 Miniatuur_2018-2  Miniatuur_2018-3 Miniatuur_2017-1 Miniatuur 2017-2 Miniatuur 2017-2 feestbijlage Miniatuur 2017-3 Miniatuur 2016-1 Miniatuur 2016-2 Miniatuur 2016-3Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.