Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.

In Miniatuur 2018 nr. 1 wordt afscheid genomen van Sybren Sybrandy als hoofdredacteur.
Op het omslag staat het stadswapen zoals dat in het raadsgestoelte voorkomt. In dat raadsgestoelte had Hendrick Schonenborch als burgemeester sinds 1627 een zitplaats. Over hem schrijft Dr. Leendert J. Joosse een artikel.
Verder wordt aandacht besteed aan de overdracht van het drieluik “Tijd” en de aanstaande tentoonstelling “Jan van Loon 80”.

Voor de inhoud zie Miniatuur 2018-1

In Miniatuur 2018 nr. 2 wordt aandacht geschonken aan de onthulling van het eerste schilderij van Egbert Modderman in de serie “De zeven werken van barmhartigheid”. “De verzorging van zieken” is het onderwerp en in de komende jaren volgen de andere.
Er staat een uitgebreid verslag in van de lezing die Bart Flikkema op 24 maart in de kerk hield over “De arm van Johannes de Doper” die op een zeer wonderlijke wijze in Groningen in de Martinikerk is terecht gekomen. Daar kwamen veel pelgrims op af wat geld opleverde en voor wie het Sint Geertruidsgasthuis in de Peperstraat werd gesticht. De Sint Jansstraat verwijst ook naar de arm en een afbeelding van Johannes de Doper in gekleurd siersmeedwerk is te vinden op de leuning van de Sint Jansbrug. 

Voor de inhoud zie Miniatuur 2018-2

Voor de inhoud van eerdere nummers van Miniatuur zie Miniatuur 2017-1  
Miniatuur 2017-2 
Miniatuur 2017-2 feestbijlage Miniatuur 2017-3 Miniatuur 2016-1 
Miniatuur 2016-2 Miniatuur 2016-3Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.