Miniatuur

Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.

Miniatuur 3 - 2023

Voorblad Miniatuur Oktober 2023

In deze editie wordt onder andere ingegaan op de grafmonumenten in de Martinikerk.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2023-3

Miniatuur 2 - 2023

Voorblad Miniatuur Mei 2023

In deze editie wordt onder andere aandacht besteed aan een teruggekeerd schilderij in de Martinikerk.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Minatuur 2023-2

Miniatuur 1 - 2023

VoorbladMiniatuurFebruari2023JPEG

In deze editie wordt aandacht besteed aan een bijzondere schenking. Daarnaast schreef Kast Schuil een artikel over het pelgrimsinsigne van de arm van Johannes de Doper

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2023-1

 Miniatuur 3 - 2022

Miniatuur_3_-2022-min.PNG

In deze editie komt u meer te weten over de vreemde wezens, de rare koppen en de fantasiedieren op Middeleeuwse kerken en gebouwen, het Martiniduiveltje en de Ecologie in en om de Martinikerk. 

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2022-3

Miniatuur 2 - 2022

Miniatuur_2022-2_-_voorkant.jpg

In deze editie wordt het mysterie rondom de onbekende preekstoel iets minder onbekend, geeft Ton Heuvelmans een uitgebreid verslag van de lezing van Pauline Broekema en Jan Visser doet verslag van het evenement Van Yesse naar Sint Jan. Afsluitend wordt een overzicht gegeven van de orgelconcerten in de Martinikerk de komende maanden. 

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2022-2

Miniatuur 1 - 2022

Miniatuur_2022-1_-_voorkant.jpg

In deze editie licht Ton Heuvelmans het nieuwste schilderij van Egbert Modderman toe en geeft Hein Bekenkamp een verslag van de Sint-Martinusdagen. Verder zijn er aankondigingen voor het evenement Van Yesse naar Sint Jan, onze jaarvergadering en jaarlijkse lezing en geeft Annelies Noordhof-Hoorn een verslag van de werkzaamheden in en om de kerk. Als laatste wordt in deze editie gemeld dat Gert Zuidema is benoemd tot erelid van onze vereniging. 

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2022-1

Miniatuur 3 - 2021

Miniatuur_2021-3-voorpagina.jpg

In deze editie beschrijft Jan Haak, beheerder van de Martinikerk, het wel en wee van de kerk tijdens de coronapandemie. U vindt een in memoriam van vriend Jaap Beintema, die zeer veel voor de Martinikerk betekende. Hij schreef onder meer mee aan het boekje Ferwactende een frolike operstandige. Begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. In ‘Mien Lutje Lanteern’ geeft Wouter Levinga het programma van de jaardag van de naamgever van onze kerk.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2021-3

Miniatuur 2 - 2021

Miniatuur_2021-2-voorpagina.jpg
In deze editie treft u een interessant artikel over die andere pandemie: de pest in de zestiende eeuw. Ook in de Martinikerk ligt een slachtoffer van de pest begraven: Johannes Knijff, de eerste bisschop van Groningen. Jan Visser beschrijft zijn leven en dood, die tot de historie van Groningen en van de Martinikerk behoren. Verder vindt u artikelen over de zogenaamde ‘Reductiesteen’ in de Martinikerk en – van de hand van Peter Hoffer – over de afgebeelde ruïnes in de secco’s in het hoogkoor.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2021-2

Miniatuur 1 - 2021
Deze editie begint met een uitgebreid artikel van Victor Timmer over Cor Edskes (1925-2015), de man die het Martini-orgel een nieuw leven schonk. Hij was hét brein achter de restauratie van het grote Martini-orgel (afgesloten in 1984) dat mede daardoor wereldfaam kreeg. Door zijn wijze van werken was hij zijn tijd ver vooruit. 
De Martinikerk is niet alleen een oud monument, het oudste in de stad, maar er gebeurt ook van alles in de kerk, zowel op zondag als in de week. In dat alles fungeert Jan Haak al sedert 2001 als een spin in het web. Ton Heuvelmans en Jan Visser hebben hem terecht in het zonnetje gezet want bij allerlei activiteiten in de kerk ondersteunt hij organisatoren en denkt hij mee zodat de kerk het hart van de stad blijft.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2021-1.

 

Miniatuur 3 - 2020
In deze editie beschrijft Jan Visser dat er in en rond de Martinikerk bij opgravingen boomstamkisten en sarcofagen zijn gevonden. De oudste gevonden boomstamkisten dateren uit de 7e eeuw, nog uit de voorchristelijke tijd. Sarcofagen waren vaak van rode zandsteen uit het Rijn-, Main- en Moezelgebied en daarin werden vermoedelijk alleen belangrijke kerkelijke of adellijke personen begraven. Ze waren vaak trapeziumvormig en konden wel duizend kilo wegen. Losse deksels wogen gemiddeld vierhonderd kilo. De tijdens de restauratie in 1968 onder het koor gevonden sarcofagen zijn later aan weerszijden van het koor in de kooromgang geplaatst. In het artikel wordt ook geschreven over de diefstal van het hoofd van een skelet. Hoe dat is afgelopen leest u in de volgende Miniatuur, 2021-1.

In de gewelven van de Martinikerk zijn ook de heiligen Cosmas en Damianus met hun attributen afgebeeld, patroonheiligen van onder anderen de artsen en apothekers. Peter Hoffer vertelt welke attributen dat waren en waarvoor ze gebruikt werden.
Tenslotte een artikel over de onthulling van het vierde schilderij van Egbert Modderman in de serie “De werken van barmhartigheid” en de presentatie van de 3D-puzzel van de Martinikerk en -toren waarvan het eerste exemplaar aan de Commissaris van de Koning, de heer Paas, werd aangeboden.

Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur_2020-3

 

Voorgaande nummers Miniatuur

Miniatuur 2020-1  Miniatuur 2020-2  Miniatuur_2019-1 Miniatuur_2019-2 Miniatuur 2019-3  Miniatuur_2018-1 Miniatuur_2018-2  Miniatuur_2018-3 Miniatuur_2017-1 Miniatuur 2017-2 Miniatuur 2017-2 feestbijlage Miniatuur 2017-3 Miniatuur 2016-1 Miniatuur 2016-2 Miniatuur 2016-3Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.