Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.

Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. In 2015 was het orgelconcert onderdeel van een twee-daags Sint Martinusfestijn.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij.

In 2017 bestond de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

AGENDA.

De algemene vergadering van de VVM is in 2019 op zaterdag 23 maart om 10 uur in de kapel van de Martinikerk en na afloop daarvan is er om plm. 11 uur een lezing in het schip over kerkinterieurs door mevrouw Jacolien Wubs MA over teksten in het kerkinterieur na de Reformatie. Het ophangen van tekstborden en het schilderen van teksten op muren en pilaren was een manier van inrichten en verfraaien van het kerkinterieur die kenmerkend is voor de tijd na de overname van katholieke kerken door de Gereformeerden. Er is speciale aandacht voor de nog zichtbare en de (bijna) verdwenen teksten in de Martinikerk.

De lezing is gratis toegankelijk voor iedereen (dus niet alleen leden van de VVM). Maakt u vooral ook anderen
attent op deze lezing of neem gasten mee. Dat kan helpen om nieuwe leden voor de VVM te werven.
 
Jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk
De jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk vindt plaats op zaterdag 6 april 2019
van 10.00 uur tot 12.30 uur in de Nieuwe Kerk. Na het huishoudelijke deel zal de heer drs. Pieter J.E. Bootsma
de lezing verzorgen. Zijn lezing begint omstreeks 11.00 uur.
Deze lezing zal eveneens gaan over het kerkinterieur, maar dan toegespitst op het interieur van de Nieuwe
Kerk en van oude Groningse dorpskerken als belangrijke bron van geschiedschrijving en als spiegel van de
inrichting van de maatschappij. De Nieuwe Kerk is gebouwd in de 17e eeuw (ca. 1660), dus na de Reformatie.
Het was bijna een tempel van het stadsbestuur. In die tijd is de invloed van de overheid op kerken heel groot
geweest. Denk ook maar aan de Herenbanken in de Martinikerk.
De website van deze Vrienden is www.vriendennieuwekerkgroningen.nl.

 

 

Op 10 en 11 november 2018 waren er activiteiten rond de viering van Sint Martinus en het orgelconcert door Eeuwe Zijlstra. 

Folder SintMartinusdagen 2018    

Voor alle activiteiten zie de uitgebreide folder bij Miniatuur nr. 3.