Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.
Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk. Zie hiervoor de pagina "Miniatuur" 

 

AGENDA

Uitstel "Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster" naar 2022.

Caesarius von Heisterbach als Novizenmeister 3

Caesarius van Heisterbach als novicenmeester

Onze plannen om op 13, 15 en 16 mei 2020 “Van Yesse naar Sint Jan” te organiseren met lezingen, exposities, film, een wandeltocht en de uitvoering van een cantate, en daarna op 28 april, 20 april en 1 mei 2021 hebben we helaas moeten doorschuiven naar 2022.

Processie, lezingen en cantate in 2022

Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster

In 2020 was het achthonderd jaar geleden dat de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Haren en de Groningse Martinikerk bezochten. Vorig jaar stond naar aanleiding van dat monnikenbezoek een driedaags evenement in de steigers. Alle activiteiten zijn vanwege Covid19 verplaatst naar 28 en 30 april en 1 mei 2021 en nu doorgeschoven naar 2022.

Caesarius vergezelde zijn abt Henricus tijdens diens visitatiereizen langs kloosters in het noorden van wat nu Duitsland en Nederland zijn. In Yesse vernam Caesarius over de Mariawonderen die kort daarvoor in dat klooster hadden plaatsgegrepen. In de Martinikerk toonde stadspastoor Theodoricus een reliek van de Arm van Johannes de Doper aan Caesarius. De wonderen van Yesse en het Johannesreliek zijn door Caesarius beschreven in de Dialogus Miraculorum, het Boek der Mirakelen.

Het evenement ‘Van Yesse naar Sint Jan’ bestaat uit een gevarieerd en interactief programma waarin het Groninger religieuze leven rond de Martinikerk en het cisterciënzer vrouwenklooster Yesse in de middeleeuwen centraal staat.

Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk en het Centrum voor Religie en Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen dat samenwerkt met de University of Birmingham. De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.

Actuele informatie vindt u via www.kloosteryesse.nl/yessesintjan

De bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een online tentoonstelling ingericht over kloosters in Groningen waaronder uitgebreide informatie over het klooster Yesse. Via deze link https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/yesse/  vindt u meer informatie.

 

De Arm van Johannes de Doper door Bart Flikkema 

Op vrijdag 8 mei 2020 is het door Bart Flikkema geschreven boekje “De Arm van Johannes de Doper” aan de Commissaris van de Koning, René Paas, aangeboden. Oorspronkelijk zou dit op 15 mei 2020 gebeuren, maar onze activiteit van “Van Yesse naar Sint Jan” is naar 2022 doorgeschoven. In het boekje is ook de wandeltocht van Yesse naar de Martinikerk opgenomen.

Het boekje "De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk" is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

De Groningse Commissaris kreeg de uitgave op gepaste afstand ‘uit handen’ van auteur Bart Flikkema uit Haren tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen. Hij zegde toe het eerste exemplaar in 2022 in de Martinikerk officieel in ontvangst te willen nemen.

Bart Flikkema heeft op 20 januari 2021 een lezing gegeven over zijn werk. Deze is hier terug te kijken:

Lezing 'De Arm van Johannes de Doper'.

Het boekje zal in de Groninger boekhandels Godert Walter, Van der Velde, Riemer, in Haren bij Boomker en in de Martinikerk te koop zijn. Ook op Boekwinkeltjes.nl is het boekje te koop via de link:

Boekwinkeljes.nl - De Arm van Johannes de Doper - Bart Flikkema

Van de aanbieding is door Willem Hoiting een film gemaakt die u via onderstaande link op YouTube kunt bekijken:

Boekpresentatie 'De Arm van Johannes de Doper'

 

Boek De Arm van Johannes de Doper

ISBN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

 

Sint Martinusconcert 2021

Gelukkig mocht het jaarlijke Sint Martinusconcert weer gehouden worden met bezoekers in de Martinikerk. Via onderstaande link kunt het nog eens terugkijken. 

Opname Sint Martinusconcert 2021

Medewerking werd verleend door Eeuwe Zijlstra op het orgel, Maurits Bunt op het Martinicarillon, koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os, Redmer Alma als Sint Martinus en Jan Derksen namens de VVM. Film en geluid zijn verzorgd door Willem Hoiting, waarvoor onze hartelijke dank.

Het Sint Martinusconcert wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Martini Beiaard Groningen en de Vereniging Vrienden Martinikerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. Ter gelegenheid van de promotie van drs. G.F. Hooijer is deze tekst opnieuw aangebracht. Via onderstaande link kunt een filmpje van Willem Hoiting bekijken hierover:

Boter & Broodhuisje Martinikerk

Voor meer informatie zie Miniatuur 2019-3. (Zie voor de link pagina Miniatuur)

 

Het Maakzel van Agricola - De orgels van de Martinikerk te Groningen, door Hans Fidom

Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij het zien van ‘D’ Olle Grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en ook van het orgel weten zowel Stadjers als Ommelanders dat het iets bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden aangepast – de laatste keer in 1984.
Boek Het Maakzel van Agricola 

ISBN 9789462492622, € 44,95, 416 pp.