Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.

Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. In 2015 was het orgelconcert onderdeel van een twee-daags Sint Martinusfestijn.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij.

In 2017 bestaat de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

Er is een speciaal jubileumnummer van Miniatuur verschenen tegelijk met nummer 2 van 2017.

Op 8 september gaf Erwin Wiersinga, titulair-organist van de Martinikerk, een jubileumconcert op het orgel van de kerk. 

Op zaterdag 11 november 2017 zijn er weer allerlei activiteiten rondom Sint Martinus, op de flyer ziet u welke dat zijn. 

CONCERT EN VESPER
Op zaterdag 11 november vindt in de Martinikerk het traditionele Sint Martinusconcert (12.45-13.30 uur) plaats, waarbij het grote orgel centraal staat. Het wordt door Eeuwe Zijlstra bespeeld. Stadbeiaardier Auke de Boer speelt op het carillon terwijl het publiek binnenkomt. Het schoolensemble van de GSV o.l.v. Marcel den Os verzorgt het tweede deel van het concert.
De Raad van Kerken van de stad Groningen belegt een Vesper in het koor van de Martinikerk (17.00-17.30 uur). De oecumenische viering kent een sterk maatschappelijk karakter. Centraal thema zal zijn “Sint Martinus’ jas”. Bezoekers wordt gevraagd een extra jas mee te nemen die ze achterlaten ten bate van vluchtelingen en thuis- en daklozen.

SINT MARTINUSMIDDAG MET THEATER EN OPTOCHT
Beeldend muziektheater Het Houten Huis en MartiniPlaza beleggen samen met vluchtelingen uit verschillende AZC’s, statushouders uit verschillende delen van het land en de leerlingen van twee basisscholen uit Groningen en Ten Boer een Sint Martinusmiddag in MartiniPlaza. Er is een gezamenlijke lunch, er wordt een Syrisch en een Nederlands lied ingestudeerd, kinderen maken lampionnen en bezoeken samen de voorstelling ‘Onbekend Land’ van Het Houten Huis. Daarna is er een optocht van MartiniPlaza naar de Martinikerk waar samenzang plaats vindt en soep geschonken wordt.

Flyer Sint Martinus Dagen 2017