Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk te Groningen

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.

Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk.

Op 11 november 1993, het feest van Sint Maarten, werd het eerste orgelconcert door de VVM georganiseerd met Johan Beeftink als organist. Hij heeft dat 23 jaar achtereen gedaan met medewerking van solisten, koren en ensembles. Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging is daarvan een selectie gemaakt en opgenomen op een cd. 

De CD is verkrijgbaar voor € 5 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. Als u zich opgeeft als lid van de VVM krijgt u de CD als welkomstgeschenk

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2012 is samen met de Stichting Martinikerk Groningen (SMG) het boekje “Ferwactende een frolike operstandinge” uitgegeven over begraven in en om de Martinikerk te Groningen door de eeuwen heen. Het was nummer 10 in de reeks Groninger Kerkhoven van de Stichting Oude Groninger Kerken. Aan andere publicaties over de Martinikerk werkten wij mee of droegen wij bij zoals de monografie van de orgels in de Martinikerk.

Dit boekje is nog steeds verkrijgbaar voor € 6 per stuk bij de balie tijdens de toeristische opening of te bestellen via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. plus portokosten. 

Jubileum 35-jarig bestaan in 2017.  

In 2017 bestond de vereniging 35 jaar en dat is gevierd op 12 juli met het aanbieden van nieuwe ramen in het zuiderdwarspand, het herplaatsen van de beenderen van Wessel Gansfort en een 3D-presentatie van kerk en toren. Zie de pagina Activiteiten met foto's van de ramen en de beenderen. 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje.

Op 27 mei 2019 is drs. G.F. Hooijer in Amsterdam gepromoveerd op "...geen beter renten". Hij is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Groningen en als zodanig ook betrokken op de Martinikerk. 

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. De familie vond de promotie een mooie gelegenheid om deze tekst opnieuw boven de ingang aan te brengen. In overleg met de bevoegde instanties en de VVM is de vroegere tekst als geschenk aan de promovendus opnieuw aangebracht en na de promotie maandagmiddag onthuld. 

Dank zij het filmwerk van Willem Hoiting is op YouTube het aanbrengen van de tekst en de onthulling te bekijken. De link is 
https://www.youtube.com/watch?v=47sTKM9F-CY&t=1s

In de Gouden Eeuw was hemelrente een beloning in het hiernamaals voor wie liefdadige giften aan armen schonk. Een gangbare wetenschappelijke verklaring stelt dat aan deze schenkingen met name eigenbelang ten grondslag lag. George Hooijer plaatst een vraagteken bij deze verklaring en toont aan dat eigenbelang níet het voornaamste motief is om liefdadig te geven.

Hooijer onderzocht wat de betekenis en de maatschappelijke functie was van het gebruik van het begrip hemelrente in de zeventiende en achttiende eeuw. Daarbij keek hij ook naar de functie van het publiekelijk vermelden van de aard van de schenking, het geefmotief én de naam van de schenker. Hooijer zoomt in op de motieven en mechanismen om vrijwillig te geven. Dat is niet alleen tussen 1600 en 1800, maar ook in de huidige tijd actueel. Altruïsme, eigenbelang en wederkerigheid zijn kernwoorden in de wetenschappelijke literatuur over geefgedrag.

Hooijer komt tot de conclusie dat, hoewel eigenbelang zeker een rol speelt, hemelrente met name dient als aansporing tot het continu geven voor armenzorg. 

Daarmee is hemelrente eerst en vooral een communicatiemiddel dat niet alleen vanuit kerkelijke zijde, maar ook vanuit de overheid wordt ingezet om de geldwerving in stand te blijven houden. Het gebruik van godsdienstige termen hoort in de samenleving van de zeventiende en achttiende eeuw tot de taal van alledag. Daarmee gaat het om een algemeen belang, náást het individuele belang.
Wij feliciteren Dr. Hooijer van harte met zijn promotie op een onderwerp dat past bij de Martinikerk en in het bijzonder het Boter- en Broodhuisje.

AGENDA.

Orgelmonografie gepresenteerd op zaterdag 19 oktober 2019.
 

Om de uitgave van dit boek mogelijk te maken hebben o.a. de Stichting Martinikerk Groningen en de Vrienden van de Martinikerk een financiële bijdrage geleverd. 
Meer informatie vindt u in onderstaande informatie van de Walburg Pers.

Uitnodiging presentatie orgelmonografie Martinikerk Groningen Pagina 2

 

Activiteiten in 2020.


Algemene vergadering VVM op zaterdag 4 april 2020.

Op zaterdag 4 april 2020 houden wij onze Algemene Vergadering in de Kapel in de Martinikerk. Na het huishoudelijke gedeelte dat om 10 uur begint, zal er om 10.45 uur een lezing worden gehouden door Dr. Egge Knol, conservator van het Groninger Museum. Het onderwerp van zijn lezing is "De Martinikerk en het zegel, wapen en vlag van de stad Groningen". U kunt deze datum alvast noteren in uw agenda.
Als wij uw e-mailadres weten, krijgt u de uitnodiging met agenda en jaarverslagen per e-mail toegezonden, zo niet, dan krijgt u ze als bijlage bij Miniatuur. 

Van Yesse naar Sint Jan. Middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster.

Caesarius von Heisterbach als Novizenmeister 3 
Caesarius van Heisterbach als novicenmeester

Samen met de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse is de VVM bezig een programma te organiseren op 13, 15 en 16 mei 2020 om te herdenken dat 800 jaar geleden de abt van het Cisterciënzer klooster in Heisterbach (D) met zijn secretaris Caesarius van Heisterbach in het kader van de visitatie van andere kloosters, een bezoek bracht aan het vrouwenklooster in Yesse (Essen bij Haren) en aan de Martinikerk. Caesarius maakte een verslag van die bezoeken en speciaal over de wonderen die in Yesse waren gebeurd en de arm van Johannes de Doper die in de Martinikerk werd bewaard als reliek. Die trok veel pelgrims naar de Martinikerk die onderdak vonden in het St. Geertruidsgasthuis, nu Pepergasthuis, en het Heilige Geestgasthuis, nu Pelstergasthuis. Zij brachten zoveel geld binnen dat de kerk ervan kon worden onderhouden en verbouwd. In het kader van de herdenking wordt een boekje gepubliceerd, geschreven door Bart Flikkema, over Caesarius en wat hij beschreef. Daarnaast zijn er lezingen op 13 en 15 mei, een wandeling van Essen naar de Martinikerk op zaterdag 16 mei en passende zang en muziek onderweg en in de Martinikerk. Ook het Centrum voor Religie en Erfgoed (RuG), StudentenKoepel Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) en de University of Birmingham verlenen hun medewerking.