Verrijking en verfraaiing van het interieur

Al vele jaren is het een belangrijk doel van de VVM om met de contributies van de leden de kerk te verfraaien en mede in stand te houden. Dat gebeurt door het laten restaureren van onderdelen van de inventaris van de kerk, zoals de staande klokken in de kerk en de Librije.  
Aan de herinrichting van de kerk en de aanschaf van nieuwe stoelen is door de VVM een bijdrage gegeven.
In 2015 is een noodzakelijke reparatie van het hoofdorgel uitgevoerd waaraan de VVM eveneens heeft bijgedragen.

De VVM heeft zich er destijds voor ingespannen om de epitaaf van Wessel Gansfort aan de zuidkant van het orgel, die er zeer vervallen uitzag, op te laten knappen. Dank zij bijdragen van een aantal fondsen ziet de epitaaf er weer fraai uit, een beroemde Groninger waardig. 

De vitrines in de kooromgang, betaald door de VVM, laten elementen uit de bouwgeschiedenis van de kerk zien.


Stenen in vitrine
Vitrines in de kooromgangOp 12 juli 2017 bij het 35-jarig bestaan van de vereniging, zijn de lancetramen in het zuiderdwarsschip voorzien van glas-in-loodramen gemaakt door de glazenier Peter Broekhuizen. Hierin zijn Rudolf Agricola en Wessel Gansfort verwerkt en in het middelste raam het oude wapen van de stad Groningen met de eenkoppige adelaar.

Hieronder de ramen met de afbeeldingen van Wessel Gansfort, Rudolf Agricola en het stadswapen met dank aan Hans Mulder die ze ter beschikking stelde. (Fotografie © Hans Mulder)

Raam zz Rudolf Agricola Foto Hans Mulder CSC 2716      Raam zz Wessel Gansfort Foto Hans Mulder CSC 2718

Raam zz stadswapen Foto Hans Mulder CSC 2717


Het proces van de totstandkoming van de ramen is door Willem Hoiting gefilmd:Op dezelfde dag hebben de beenderen van Wessel Gansfort die bij de restauratie van de kerk verwijderd waren, weer een plek gekregen in de Martinikerk vóór de grafsteen in de muur en vlak bij de aan hem gewijde epitaaf aan de zuidwestzijde in het schip. Ze zijn nu zichtbaar door een glasplaat die erover is aangebracht.

Beenderen Wessel Gansfort Foto Hans Mulder DSC 2693
                                                 Fotografie © Hans Mulder

Een derde cadeau aan de kerk en ook op 12 juli gepresenteerd, is een 3D-scan van de kerk en toren gemaakt door een groep studenten Bouwkunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden onder begeleiding van medewerkers van landmeetkundig bureau Bureau Geomaat. Opdrachtgevers waren de VVM en Stichting Martini Beiaard Groningen. 
De 3D-laserscanner brengt miljarden punten in beeld waarbij vanaf elke standplaats een ”hoge resolutie 360 graden foto” wordt gemaakt. Het resultaat is een enorme wolk van gekleurde meetpunten die het monument in ongekend detail beschrijven. Dat is niet alleen prachtig voor bezoekers die niet over de gewelven en door de toren kunnen lopen, maar ook voor bouwkundige aanpassingen in kerk en toren. Niet eerder zijn een toren en kerk zo uitvoerig gescand. 

De scan vormt de basis voor een virtueel en mogelijk interactief 3D-model van het historische complex, uitgewerkt door de betrokken studenten van de NHL.
Straks kan iedereen die dat wil, de kerk en toren bezichtigen en verkennen vanaf een scherm. 

Via de website van de Stichting Martini Beiaard Groningen kunt u de 3d scan bewonderen. De link is www.martinicarillon.nl en dan kiest u voor 3d Virtual Tour.

De nieuwste aanwinsten voor de kerk zijn informatieborden in het hoogkoor, bij de ramen aan de zuidzijde, het epitaaf van Wessel Gansfort en het hoofdorgel (zie de afbeelding hieronder).

Informatiebord Martinikerkorgel

 

Bevorderen van de belangstelling voor de kerk

Sint Maarten of Martinus naar wie kerk en toren zijn genoemd en die op 11 november wordt herdacht, is in de beleving van veel mensen vooral een kinderfeest. Kinderen gaan met hun lampion langs huizen en vooral winkels om snoep, fruit en soms geld op te halen. Met het organiseren van het orgelconcert in de lunchpauze werd het dank zij de VVM ook een cultureel feest.

In 2015 is daar een dimensie aan toegevoegd met een “ganzenmaaltijd” voor dak- en thuislozen op 10 november in de kerk in samenwerking met andere organisaties in de stad. De naam houdt verband met het verhaal dat Martinus zich had verstopt in het ganzenhok om niet als bisschop te worden gekozen. De waakzame ganzen verraadden hem door hun gegak.

Samen met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken Groningen die de wedstrijd voor de mooiste lampion van voederbieten organiseert, de Raad van Kerken met een vesper en veel anderen met het evenement rond de arme kant van Groningen, Sint Martinus Pronkjewailn, proberen wij de Martinikerk op 10 en 11 november in het centrum van de belangstelling te plaatsen. Geven en delen past helemaal bij de daad van Sint Martinus waaraan hij zijn roem te danken heeft, niet alleen in Groningen maar in veel plaatsen en landen.

Vanaf 2017 organiseerden wij samen met de eerder genoemde organisaties allerlei activiteiten rondom Sint Martinus. 

Sint Martinus begint met het uitdelen van voederbieten zodat de kinderen daar een mooie lampion van kunnen maken en het liefst de mooiste van allemaal. Hieronder foto's van het uitdelen van voederbieten door de voorzitter van de VVM aan een bestuurslid van de VVM en haar kinderen. De foto's zijn gemaakt door fotograaf Stef Steneker die ze ons ter beschikking stelde.

IMG 5218 Gbo voederbieten Sint Martinus 1 

IMG 5220 Gbo voederbieten Sint Martinus 2


De Stichting Martini Beiaard Groningen en het carillon van de Martinitoren.

De Martinitoren, voltooid in 1482, vormt het hart van de stad Groningen. Deze middeleeuwse toren herbergt al sinds de 16e eeuw een beiaard of carillon. Het huidige carillon werd gegoten door de befaamde klokkengieters Hemony in 1662/1663. In 1984 werd het klokkenspel gerestaureerd en uitgebreid met 18 klokken door de Kon. Klokkengieterij Eijsbouts te Asten. Het carillon bestaat nu uit 52 klokken waaronder een drietal zware basklokken, die ook in het gelui van de 13 in de toren aanwezige luidklokken meedoen.

De Stichting Martini Beiaard Groningen verzorgt de muzikale exploitatie van het Hemony-carillon in de Martinitoren en stelt zich tot doel om dit unieke instrument bij tal van gelegenheden te laten klinken. Naast de vaste wekelijkse bespelingen, waarop ingegaan kan worden op de actualiteiten van het moment, kunnen dit bespelingen op nationale en lokale feestdagen zijn zoals Koningsdag, Kerst en 28 augustus.

De stichting geeft demonstraties op een democarillon, organiseert internationale concoursen, congressen en symposia. Zij geeft beiaardboeken uit en verleent beiaardcomposities. Zij betrekt de jeugd bij de beiaard opdat ook zij beseft wat de beiaardcultuur inhoudt. De beiaardcultuur is in 2015 geplaatst op de lijst van het Nationaal Cultureel Erfgoed.
De stichting presenteert zich bij bijzondere gebeurtenissen zoals de Open Torendag, de Open Monumentendag en de Dag van de Groninger Geschiedenis en poogt dan “vrienden van de beiaard” te werven. 

De Vrienden en de Stichting Martini Beiaard werken samen om muziek binnen en buiten de kerk te laten horen, in het bijzonder op 11 november.


Met dank aan Peter Broekhuizen, de glazenier van de glas-in-loodramen aan de zuidzijde van de kerk, kunnen wij een loodzegel in drie kleurvarianten aanbieden voor € 10 per stuk. Hierop staat de Martinikerk afgebeeld zoals die er in ongeveer 1245 heeft uitgezien en jarenlang als stadszegel is gebruikt. Verkrijgbaar bij het secretariaat in de Martinikerk of via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Loodzegels Martinikerk DSC1661

 

 

Behalve met Miniatuur proberen wij zo mogelijk met anderen, publicaties te laten verschijnen die de kennis van en over de kerk vergroten en daarmee de belangstelling voor de kerk als monument bevorderen.

Promotie binnen en buiten de Martinikerk

De VVM presenteert zich op Open Monumentendag in de Martinikerk en op de Dag van de Groninger Geschiedenis op de informatiemarkt in de Groninger Archieven. 

 

Open Monumentendag