Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.
Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk. Zie hiervoor de pagina "Miniatuur

Video-serie van de Zeven werken van Barmhartigheid door schilder Egbert Modderman

In samenwerking met Egbert Modderman en Kerk in Stad is er een video-serie gemaakt over de Zeven werken van Barmhartigheid. Deze schilderijen zijn in opdracht van de Stichting Martinikerk Groningen gemaakt door de kunstschilder Egbert Modderman en hebben een permanente plek in de kooromgang van de Martinikerk. In de video-serie vertelt de schilder zelf over de eerste vijf schilderijen die ondertussen gereed zijn. 

Zie voor deze video-serie de pagina "Martinikerk"

 

AGENDA

 

 

Sint Martinusconcert 2022

Het jaarlijke Sint Martinusconcert is weer gehouden in de Martinikerk. Via onderstaande kunt u het nog eens terugkijken. 

Tijdens de Sint Martinusdagen werden o.a. een lampionnenwedstrijd en een Sint Martinusconcert georganiseerd door de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken en de Vereniging Vrienden Martinikerk
Tijdens het concert werd een verhaal verteld door Frank Belt, begeleid door Eeuwe Zijlstra op het grote orgel van de Martinikerk te Groningen.
Het Groninger Kinder- en Jeugdkoor zong een viertal liedjes, begeleid door Mirna Westra-Faber op de vleugel.
Tot slot werd de uitslag van de Lampionnenwedstrijd bekendgemaakt.

Van Yesse naar Sint Jan

Ruim 800 jaar geleden bezochten de monnik Caesarius en zijn abt Hendricus vanuit het cisterciënzerklooster te Heisterbach (Duitsland) diverse kloosters in Noord-Duitsland en Noord-Nederland. Caesarius hoorde op die visitatiereis in de kloosters van talrijke wonderen, die hij opschreef in een boek Dialogus Miraculorum. Dat boek is bewaard gebleven. Zodoende weten wij dat hij in 1220 in het klooster Yesse (tussen Groningen en Haren) hoorde van een belangrijk relikwie, namelijk de arm van Johannes de Doper, in de Martinikerk te Groningen. Over dit verhaal gaf Bart Flikkema een lezing op de jaarvergadering van de VVM in 2018 (zie Miniatuur 2018-2). Toen ontstond het plan om het bezoek van Caesarius aan de Martinikerk in 1220 groots te gedenken in 2020. Helaas is dit door de corona-pandemie vertraagd, maar nu heeft dit evenement toch plaatsgevonden op 28, 29 en 30 april 2022. Lees het volledige verslag van Jan Visser in Miniatuur 2022-2

 

3D in de Martinikerk

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het in 3D realiseren van kerk en toren; een samenwerking tussen de Stichting Martini Beiaard Groningen (SMBG) en de Vereniging Vrienden Martinikerk. Voor de toren wordt verwezen naar de website van de SMBG.

Het in kaart brengen van de Martinikerk is gebeurd om de kerk als toeristische trekpleister aantrekkelijker te maken. De toelichting bij de secco’s, schilderingen, afbeeldingen etc. wordt gegeven in het Nederlands, Duits en Engels. De VVM hoopt zo de vrijwilligers te ondersteunen bij hun activiteiten voor de kerk. De bezoeker van de kerk komt zo niet alleen meer te weten over de geschiedenis en de cultuur, maar ook beter te zien wat voor schoons is aangebracht op de gewelven en muren. Iedere smartphone is hiervoor geschikt. Het vervolg vind je in de kerk.

 

Stadszegel

In de eerste vitrine aan de noordkant vind je een oude waszegel met de afbeelding van de romaanse kerk uit 1245.  Het gaat om een zegel van de stad Groningen, de Martinikerk was toen het stadswapen van de stad Groningen, gedrukt in zwarte was. Deze is origineel en uit de 13e of 14e eeuw. Het hing destijds aan officiële brieven en documenten om de authenticiteit aan te tonen. Tot in de Napoleontische tijd was het gewoon een waszegel aan een belangrijk document te bevestigen. Na 1809 volstond een handtekening. 

Stoffers_1.jpg

 

De Arm van Johannes de Doper door Bart Flikkema 

Op vrijdag 8 mei 2020 is het door Bart Flikkema geschreven boekje “De Arm van Johannes de Doper” aan de Commissaris van de Koning, René Paas, aangeboden. Oorspronkelijk zou dit op 15 mei 2020 gebeuren, maar onze activiteit van “Van Yesse naar Sint Jan” is naar 2022 doorgeschoven. In het boekje is ook de wandeltocht van Yesse naar de Martinikerk opgenomen.

Het boekje "De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk" is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

De Groningse Commissaris kreeg de uitgave op gepaste afstand ‘uit handen’ van auteur Bart Flikkema uit Haren tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen. Hij zegde toe het eerste exemplaar in 2022 in de Martinikerk officieel in ontvangst te willen nemen.

Bart Flikkema heeft op 20 januari 2021 een lezing gegeven over zijn werk. Deze is hier terug te kijken:

.

Het boekje zal in de Groninger boekhandels Godert Walter, Van der Velde, Riemer, in Haren bij Boomker en in de Martinikerk te koop zijn. Ook op Boekwinkeltjes.nl is het boekje te koop via de link:

Boekwinkeljes.nl - De Arm van Johannes de Doper - Bart Flikkema

Van de aanbieding is door Willem Hoiting een film gemaakt:

 

Boek De Arm van Johannes de Doper

ISBN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

 

Sint Martinusconcert 2021

Gelukkig mocht het jaarlijke Sint Martinusconcert weer gehouden worden met bezoekers in de Martinikerk. Via onderstaande kunt u het nog eens terugkijken. 

Medewerking werd verleend door Eeuwe Zijlstra op het orgel, Maurits Bunt op het Martinicarillon, koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os, Redmer Alma als Sint Martinus en Jan Derksen namens de VVM. Film en geluid zijn verzorgd door Willem Hoiting, waarvoor onze hartelijke dank.

Het Sint Martinusconcert wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Martini Beiaard Groningen en de Vereniging Vrienden Martinikerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. Ter gelegenheid van de promotie van drs. G.F. Hooijer is deze tekst opnieuw aangebracht. Via onderstaande kunt u een filmpje van Willem Hoiting bekijken hierover:

Voor meer informatie zie Miniatuur 2019-3.

 

Het Maakzel van Agricola - De orgels van de Martinikerk te Groningen, door Hans Fidom

Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij het zien van ‘D’ Olle Grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en ook van het orgel weten zowel Stadjers als Ommelanders dat het iets bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden aangepast – de laatste keer in 1984.
Boek Het Maakzel van Agricola 

ISBN 9789462492622, € 44,95, 416 pp.