Welkom op de website van de Vereniging Vrienden Martinikerk

De Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) is op 12 juli 1982 opgericht met als belangrijkste doel om de Martinikerk in stand te houden en de belangstelling ervoor te bevorderen. Wij organiseren lezingen, concerten en helpen bij het houden van exposities of andere openbare bijeenkomsten.
Drie keer per jaar geven wij het tijdschrift “Miniatuur” uit met artikelen over en met betrekking tot de Martinikerk. Zie hiervoor de pagina "Miniatuur

Van Yesse naar Sint Jan - 28 t/m 30 april 2022

In het jaar 1220 bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk. Achthonderd jaar later zou aan dat bezoek een driedaags evenement in Groningen worden gewijd. COVID-19 gooide tweemaal roet in het eten. Het evenement staat nu geboekt voor 28, 29 en 30 april 2022. Kijk voor meer informatie onder het kopje Agenda. 

Algemene Vergadering Vereniging Vrienden Martinikerk - 2 april 2022

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Martinikerk nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering op zaterdag 2 april 2022. De vergadering kan gelukkig weer fysiek worden gehouden en wel in de kapel van de Martinikerk en begint om 10.00 uur. De ingang van de kapel is gelegen aan het Martinikerkhof tegenover het provinciehuis.

Na de Algemene Vergadering zal Pauline Broekema een lezing houden met als titel “Op een steiger in de Martini”. Kijk voor meer informatie onder het kopje Agenda. 

Video-serie van de Zeven werken van Barmhartigheid door schilder Egbert Modderman

In samenwerking met Egbert Modderman en Kerk in Stad is er een video-serie gemaakt over de Zeven werken van Barmhartigheid. Deze schilderijen zijn in opdracht van de Stichting Martinikerk Groningen gemaakt door de kunstschilder Egbert Modderman en hebben een permanente plek in de kooromgang van de Martinikerk. In de video-serie vertelt de schilder zelf over de eerste vijf schilderijen die ondertussen gereed zijn. 

Zie voor deze video-serie de pagina "Martinikerk"

 

AGENDA

Lezing Pauline Broekema - 'Op een steiger in de Martini' - 2 april 2022

image1

Na de Algemene Vergadering zal Pauline Broekema een lezing houden met als titel “Op een steiger in de Martini”. 

Zij keert terug naar de Martinikerk waar zij als 17-jarige scholiere in een gewelf – akelig hoog – uiterst voorzichtig en onder strenge begeleiding met een chirurgijn mesje een schildering bloot legt.
Op die steiger onderging zij het verre verleden en dacht aan het jeugdige heden en de ongewisse toekomst. Alle keren dat zij terug is in de kerk, kijkt zij met enige weemoed naar boven.

Wat wist zij toen van het leven, van de geschiedenis van de stad? In haar lezing kijkt zij terug naar het meisje op de steiger, maar ook op de Spaanse Griep, een ambtenaar in 1945, de markt voor de kerk, het Boter- en Broodhuisje, een massale dankdienst en een uitvaart in 1945, kunst in de kerk èn (opnieuw) het meisje op de steiger.

De jaarlijkse lezing begint om 11.15 uur in het schip van de Martinikerk en is gratis toegankelijk voor iedereen. Om te helpen de kerk in stand te houden wordt er na de lezing gecollecteerd.

 

Van Yesse naar Sint Jan, middeleeuwse mirakelen in kerk en klooster - 28 t/m 30 april 2022

Caesarius von Heisterbach als Novizenmeister 3

Caesarius van Heisterbach als novicenmeester

In het jaar 1220 bezochten de cisterciënzer monnik Caesarius en zijn abt Henricus van Heisterbach het vrouwenklooster Yesse onder de rook van Groningen en de Groningse Martinikerk. Achthonderd jaar later zou aan dat bezoek een driedaags evenement in Groningen worden gewijd. COVID-19 gooide tweemaal roet in het eten. Het evenement staat nu geboekt voor 28, 29 en 30 april 2022. Meer informatie en aanmelden kan via www.kloosteryesse.nl/yessesintjan.

Op het programma staan onder meer een ‘processie van Yesse naar de Martinikerk’, lezingen, exposities, een film en de uitvoering van de Caesarius-Cantate. Dat gebeurt op initiatief van het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Vereniging Vrienden Martinikerk, het Centrum voor Religie en Erfgoed (RUG) en het Groninger Instituut voor Archeologie (RUG). De meeste activiteiten vinden plaats in de Martinikerk.

Caesarius komt tot leven

Op vrijdag 29 april 2022 staat Caesarius en diens bezoek aan de Martinikerk centraal. Op die dag spreekt Bart Flikkema over ‘De Arm van Johannes de Doper’ die in de middeleeuwen in de Martinikerk werd vereerd. Bovendien wordt dan de film ‘Caesarius’ van Willem Hoiting vertoond. Dr. Stijn Arnoldussen (GIA) opent de expositie 'Van Yesse naar Sint Jan', die tot en met 30 juni in het hoogkoor van de Martinikerk te bezoeken zal zijn.

Afgelopen jaar waren er al enkele onderdelen van dit evenement virtueel te zien. Dat betrof digitale presentaties van Yesser bodemschatten en 'Het rijke verleden van Yesse'. Ze zijn op www.kloosteryesse.nl/yessesintjan geplaatst.

Processie vanaf Yesse

Op zaterdag 30 april 2022 vertrekt vanaf Yesse een processie naar de Martinikerk waarin ook ‘Caesarius en zijn abt Henricus’ meelopen. De wandeling is sinds vorig jaar ook virtueel te lopen. Studenten van de Hanzehogeschool maakten filmpjes, die via Spacetime Layers beschikbaar zijn.

Lezingen en cantate

Op de 30ste april verzorgen ’s middags dr. Jasmin M. Hlatky (Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster) en dr. Anneke B. Mulder-Bakker (oud-hoofdocent middeleeuwse geschiedenis RUG) lezingen, ‘Waarom zou ik dat nu moeten lezen, de Dialogus Miraculorum?’ resp. 'Geleerde vrouwen in klooster en stad'.

Een projectkoor brengt de door Chris Fictoor gecomponeerde Caesarius-cantate ten gehore.

Bier en religie

Op donderdagavond 28 april 2022 vindt in Brouwerij Martinus in Groningen nog een thema-avond voor studenten en andere belangstellenden plaats: 'Feesten en vasten in de middeleeuwen en vandaag'. Tijdens en na de maaltijd wordt er verteld over dit thema. Het evenement begint om 18.00 en de kosten zijn 8,50 voor studenten en 12,50 voor niet-studenten. Dit is inclusief de maaltijd, rondleiding en twee proefglaasjes bier. Dit onderdeel is geïnitieerd door de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties (SKLO) in Groningen. Meer informatie en tickets voor deze avond zijn te vinden via de website van SKLO

 

De bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een online tentoonstelling ingericht over kloosters in Groningen waaronder uitgebreide informatie over het klooster Yesse. Via deze link https://www.rug.nl/library/heritage/exhibitions/virtual-exhibitions/yesse/  vindt u meer informatie.

 

De Arm van Johannes de Doper door Bart Flikkema 

Op vrijdag 8 mei 2020 is het door Bart Flikkema geschreven boekje “De Arm van Johannes de Doper” aan de Commissaris van de Koning, René Paas, aangeboden. Oorspronkelijk zou dit op 15 mei 2020 gebeuren, maar onze activiteit van “Van Yesse naar Sint Jan” is naar 2022 doorgeschoven. In het boekje is ook de wandeltocht van Yesse naar de Martinikerk opgenomen.

Het boekje "De Arm van Johannes de Doper. Een kostbaar middeleeuws reliek in de Groninger Martinikerk" is een uitgave van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) in Groningen en de Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse (SBKY) in Haren, ter gelegenheid van de 800-ste verjaring van het bezoek van Caesarius van Heisterbach aan Yesse en de Martinikerk in 1220.

De Groningse Commissaris kreeg de uitgave op gepaste afstand ‘uit handen’ van auteur Bart Flikkema uit Haren tijdens een korte bijeenkomst op het Martinikerkhof in Groningen. Hij zegde toe het eerste exemplaar in 2022 in de Martinikerk officieel in ontvangst te willen nemen.

Bart Flikkema heeft op 20 januari 2021 een lezing gegeven over zijn werk. Deze is hier terug te kijken:

.

Het boekje zal in de Groninger boekhandels Godert Walter, Van der Velde, Riemer, in Haren bij Boomker en in de Martinikerk te koop zijn. Ook op Boekwinkeltjes.nl is het boekje te koop via de link:

Boekwinkeljes.nl - De Arm van Johannes de Doper - Bart Flikkema

Van de aanbieding is door Willem Hoiting een film gemaakt:

 

Boek De Arm van Johannes de Doper

ISBN 978-90-9032024-3, NUR 693, € 10,00, 64 pp.

 

Sint Martinusconcert 2021

Gelukkig mocht het jaarlijke Sint Martinusconcert weer gehouden worden met bezoekers in de Martinikerk. Via onderstaande kunt het nog eens terugkijken. 

Medewerking werd verleend door Eeuwe Zijlstra op het orgel, Maurits Bunt op het Martinicarillon, koor en orkest van de Groningse Schoolvereniging o.l.v. Marcel den Os, Redmer Alma als Sint Martinus en Jan Derksen namens de VVM. Film en geluid zijn verzorgd door Willem Hoiting, waarvoor onze hartelijke dank.

Het Sint Martinusconcert wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting Martini Beiaard Groningen en de Vereniging Vrienden Martinikerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschrift boven ingang Boter- en Broodhuisje

Op het vroegere Boter- en Broodhuisje stond een tekst boven de ingang die bij de restauratie van de kerk en herbouw van het huidige Boter- en Broodhuisje niet opnieuw is aangebracht. Ter gelegenheid van de promotie van drs. G.F. Hooijer is deze tekst opnieuw aangebracht. Via onderstaande kunt u een filmpje van Willem Hoiting bekijken hierover:

Voor meer informatie zie Miniatuur 2019-3.

 

Het Maakzel van Agricola - De orgels van de Martinikerk te Groningen, door Hans Fidom

Zoals de stad Groningen het hart is van de Ommelanden eromheen, zo is de Martinikerk het hart van de stad. Geen Groninger zal niet opvrolijken bij het zien van ‘D’ Olle Grieze’, zoals de Martinitoren in het Noorden heet, en ook van het orgel weten zowel Stadjers als Ommelanders dat het iets bijzonders is. Dat dat besef bepaald niet van de laatste tijd is, blijkt uit dit boek: het in beginsel 15de-eeuwse instrument is keer op keer door mannen van vaak internationale naam aan de inzichten van nieuwe tijden aangepast – de laatste keer in 1984.
Boek Het Maakzel van Agricola 

ISBN 9789462492622, € 44,95, 416 pp.