Miniatuur

Met ingang van 2014 is Miniatuur het blad van de Vereniging Vrienden Martinikerk (VVM) en verschijnt drie keer per jaar met daarin een agenda met concerten en bijzondere activiteiten die door de SMG worden georganiseerd. Van 1997 tot en met 2005 was het een uitgave van de SMG en vanaf 2006 een gezamenlijke uitgave van de stichting en de vereniging, volledig in kleur.

Tot 2006 gaf de VVM jaarlijks een Bulletin uit met jaarverslagen, aankondigingen van lezingen en verslagen van gehouden lezingen. Vanzelfsprekend kreeg het orgelconcert op 11 november daarin eveneens ruime aandacht.

Het blad wordt toegezonden aan alle leden van de vereniging en een aantal relaties van de stichting. Een deel van de oplage wordt gebruikt voor promotie op Open Monumentendag en tijdens de toeristische openstelling van de kerk.


In Miniatuur 2020-2 staat het verhaal van Barend Eikelboom die tussen 1966 en 1969 circa 30 aquarellen en tekeningen van de restauratie van de Martinikerk maakte. Op het omslag staat één van de aquarellen die hij maakte.
Een oud en bijzonder onderdeel van de inventaris is het "Staand Horloge" aan de noordkant van het schip tussen het Raads- en Provinciale gestoelte. De geschiedenis hiervan wordt beschreven op pagina 6 en 7. 
Voor de volledige inhoud van dit nummer zie Miniatuur 2020-2

Voor de inhoud van eerdere nummers van Miniatuur zie Miniatuur 2020-1  Miniatuur_2019-1 Miniatuur_2019-Miniatuur 2019-3  Miniatuur_2018-1 Miniatuur_2018-2  Miniatuur_2018-3 Miniatuur_2017-1 Miniatuur 2017-2 Miniatuur 2017-2 feestbijlage Miniatuur 2017-3 Miniatuur 2016-1 Miniatuur 2016-2 Miniatuur 2016-3Als u de Martinikerk bezoekt mag u een exemplaar van Miniatuur meenemen zolang de voorraad strekt.